Jednoduché účtovníctvo

Potrebuje pomôcť s vedením jednoduchého účtovníctva? Hľadáte spoľahlivého obchodného partnera, ktorý Vás odbremení od všetkých povinností súvisiacich
s účtovníctvom?

Sme tu pre Vás!

Ponúkame komplexné vedenie jednoduchého účtovníctva pre živnostníkov a slobodné povolania.

Vedenie jednoduchého účtovníctva zahŕňa:

  • kontrolu úplnosti a formálnej správnosti dokladov,
  • zaúčtovanie dokladov do peňažného denníka, knihy pohľadávok, knihy záväzkov a pomocných kníh,
  • vedenie pokladničnej knihy a bankovej knihy,
  • evidenciu hmotného a nehmotného majetku, výpočet odpisov,
  • skladovú evidenciu,
  • saldokonto pohľadávok a záväzkov,
  • vedenie evidencie DPH, zostavenie daňového priznania k DPH, kontrolného výkazu a súhrnného výkazu,
  • zostavenie účtovnej závierky,
  • vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby.

Cena za vedenie jednoduchého účtovníctva:    od 25 € / mesiac

Jednoduché účtovníctvo

Vedenie jednoduchého účtovníctva pre živnostníkov a slobodné povolania.

Podvojné účtovníctvo

Vedenie podvojného účtovníctva
pre obchodné spoločnosti.

Mzdy a personalistika

Spracovanie miezd, vedenie mzdovej a personálnej agendy.

Daňové priznania

Vypracovanie daňových priznaní
pre fyzické a právnické osoby.