Podvojné účtovníctvo

Potrebujete pomôcť s vedením podvojného účtovníctva? Hľadáte spoľahlivého obchodného partnera, ktorý Vás odbremení od všetkých povinností súvisiacich s účtovníctvom?

Sme tu pre Vás!

Ponúkame komplexné vedenie podvojného účtovníctva pre obchodné spoločnosti, napr. spoločnosti s ručením obmedzením (s.r.o.).

Vedenie podvojného účtovníctva zahŕňa:

  • kontrolu úplnosti a formálnej správnosti dokladov,
  • zaúčtovanie dokladov do účtovného denníka a hlavnej knihy,
  • vedenie knihy pohľadávok, knihy záväzkov, pokladničnej knihy, bankovej knihy, knihy cenín,
  • evidenciu hmotného a nehmotného majetku, výpočet odpisov,
  • skladovú evidenciu,
  • saldokonto pohľadávok a záväzkov,
  • vedenie evidencie DPH, zostavenie daňového priznania k DPH, kontrolného výkazu a súhrnného výkazu,
  • zostavenie účtovnej závierky,
  • vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby.

Cena za vedenie podvojného účtovníctva:    od 35 € / mesiac

Jednoduché účtovníctvo

Vedenie jednoduchého účtovníctva pre živnostníkov a slobodné povolania.

Podvojné účtovníctvo

Vedenie podvojného účtovníctva
pre obchodné spoločnosti.

Mzdy a personalistika

Spracovanie miezd, vedenie mzdovej a personálnej agendy.

Daňové priznania

Vypracovanie daňových priznaní
pre fyzické a právnické osoby.