Mzdy a personalistika

Ste zamestnávateľom a potrebujete spracovať mzdy pre svojich zamestnancov? Nechajte všetky mzdové a odvodové povinnosti na nás.

Ponúkame spracovanie miezd, vedenie mzdovej a personálnej agendy.

Mzdová a personálna agenda obsahuje:

 • registráciu, resp. ukončenie registrácie zamestnávateľa v Sociálnej poisťovni, zdravotných poisťovniach a na daňovom úrade,
 • prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov v Sociálnej poisťovni a zdravotných poisťovniach, nahlasovanie zmien,
 • prípravu pracovných zmlúv, dohôd a súvisiacich dokumentov,
 • kontrolu prijatých podkladov pre účely výpočtu miezd,
 • výpočet a spracovanie miezd,
 • podávanie výkazov do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní,
 • podávanie prehľadov a hlásenia na daňový úrad,
 • distribúciu výplatných pások a stravných lístkov zamestnancom,
 • príprava príkazov na úhradu,
 • vedenie evidencie zamestnancov (personalistiky),
 • vedenie mzdových listov, výplatných listín,
 • tvorbu a výpočet sociálneho fondu,
 • ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti,
 • vystavovanie potvrdení za zamestnávateľa.

Cena za spracovanie miezd:    od 8 € / zamestnanec / mesiac

Jednoduché účtovníctvo

Vedenie jednoduchého účtovníctva pre živnostníkov a slobodné povolania.

Podvojné účtovníctvo

Vedenie podvojného účtovníctva
pre obchodné spoločnosti.

Mzdy a personalistika

Spracovanie miezd, vedenie mzdovej a personálnej agendy.

Daňové priznania

Vypracovanie daňových priznaní
pre fyzické a právnické osoby.